Easy Service este un contract de întreținere Nissan Financial Services, destinat tuturor categoriilor de clienți (persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice).

Se poate atașa atât unui contract de leasing operațional, cât și unuia de leasing financiar.

Nissan - Contract de service - Întreținere

Avantaje:

  • Preț fix, stabilit în avans, pentru reviziile periodice, repartizat egal și uniform pe întreaga durată a contractului
  • Garanție oferită clientului pentru posibilele fluctuații în timp ale costurilor de întreținere
  • Conferă mobilitate și siguranță, datorită posibilității de a efectua reviziile periodice la orice unitate service din țară

Caracteristici:

  • Contractul de întreținere se stabilește pentru o limită de 60 de luni sau 200.000 km
  • Se poate adăuga suplimentar opțiunea pneuri, care cuprinde furnizarea de pneuri de vară și/sau de iarnă, similare din punct de vedere tehnic cu cele din dotarea standard a autovehiculului, inclusiv operațiunile de montare și echilibrare